top of page

Think (Freedom): een vast vergaderritme geeft meer vrijheid

Onze percussieworkshops worden om verschillende redenen geboekt. Soms gewoon omdat het heel leuk is. Maar vaak omdat het past binnen een ontwikkeling bij onze opdrachtgever. Zo stond onlangs het thema ‘Ritme’ centraal bij een jonge onderneming. Het stond model voor het vaste vergaderschema dat was ingevoerd om de snelle groei te ondersteunen. Net als bij samen muziek maken geeft ritme duidelijkheid. Het is een universele taal voor alle deelnemers.


Maar wat houdt zo’n vergaderschema in en wat zijn de voordelen?


Het meetingschema bestaat uit zogenaamde daily, weekly, monthly, quarterly en annual meetings. De namen spreken voor zich.


In korte Daily’s bespreken teams dagelijks de stand van zaken, de mogelijke knelpunten en de gewenste hulp. Weekly meetings zorgen voor een diepere duik in projectvoortgang en prioriteiten. Beide meetings voorkomen onzekerheid en het continu tussendoor checken van voortgang door verschillende personen.

Tijdens Monthly’s, Quarterly’s en Annual wordt de voortgang ten opzichte van de gestelde doelen en toekomstige strategieën bepaald. Dit helpt om gefocust te blijven op de strategische planning en lange termijn doelstellingen en om tijdig bij te sturen.


Het lijkt alsof er een hele serie meetings 'bij komt' en dat zo'n schema verstikkende werkt. Maar in de praktijk ontdekt men al snel dat veel andere meetings kunnen vervallen. Bovendien creëert het ritme juist meer vrijheid en focus op gestelde doelen. Hoe komt dit?


Effectieve communicatie en samenwerking

Dit vergaderritme bevordert een cultuur van vertrouwen en versterkt samenwerking en motivatie. Ook helpt het medewerkers om gefocust te blijven op hun persoonlijke doelen. Het minimaliseert afleiding en uitstelgedrag zonder dat het gevoel ontstaat dat er geen ruimte is om bij te sturen of voor bredere discussies.


Leren en verbeteren

Door regelmatig successen en uitdagingen te bespreken trekken organisaties lessen uit ervaringen en verfijnen zo hun werkwijzen. Door de mix van meetings geldt dit voor zowel de operationele gang van zaken als voor de strategische doelen en de visie van de organisatie.


Betere besluiten en probleemoplossing

Er worden betere besluiten genomen door het gestructureerde kader waarin relevante informatie regelmatig wordt gedeeld en belicht. Dit voorkomt dat beslissingen te laat of overhaast worden genomen. En het draagt bij aan een weloverwogen en effectieve koers.


Tijdens deze workshop stond het thema Ritme dus centraal. Het vergaderritme zorgt voor snellere en betere beslissingen wat de flexibiliteit en marktgerichtheid vergroot. De gestelde doelen worden hierbij voor oog gehouden en getoetst. Voor de medewerkers geeft het ritme stabiliteit, vertrouwen en structuur. Dit vermindert onzekerheid en stress en zorgt voor een gezonde motiverende werkomgeving.

Welk thema zou centraal staan bij jouw Business Beat percussieworkshop? #ritme #teambuilding #leiderschap #samenwerken #vertrouwen #groei #inspiratie #leren #beat Think / Aretha Franklin / 1968Comments


bottom of page