top of page

Step-by-step: maar zonder ritme wordt agile werken een flop

Agile werken is een populaire werkvorm. We scrummen erop los omdat we concurrerender willen zijn en sneller moeten reageren op verandering. Maar agile werken kan alleen een succes worden als je werkt in een ritme van korte, duidelijke en zich herhalende cycli. Is dat er niet, dan heeft agile werken geen zin en leidt het tot problemen en mislukte projecten.


Agile werken werd voor het eerst toegepast in de jaren 90 binnen softwareontwikkeling om zo sneller en flexibeler software op te leveren. Rond het jaar 2000 ontstond het idee om agility als voorwaarde te stellen om überhaupt te kunnen overleven in het bedrijfsleven. De snelle technologische ontwikkelingen, de steeds vaker optredende marktdisrupties en de gebarsten internetbubble aan het begin van deze eeuw, lieten bedrijven zien dat ze sneller moesten kunnen reageren op veranderingen in de markt om concurrerend te blijven. Agility werd het toverwoord en agile werken werd ingezet in zoveel mogelijk onderdelen van het bedrijf.


Maar hoe werkt agile werken dan in de praktijk?

Een voorbeeld van Agile werken in marketing is het gebruik van de Scrum-methode voor het ontwikkelen van marketingcampagnes. Het team kan de campagne opdelen in korte zogenaamde sprints en tijdens elke sprint werken aan specifieke elementen van de campagne, zoals het ontwikkelen van advertenties, het maken van social media posts, het creëren van een landingspagina of het opzetten van e-mailmarketing. Door agile te werken is het team snel en flexibel en kan inspelen op veranderingen in de markt en de behoeften van de klant. Bovendien wordt de campagne continu verbeterd en geoptimaliseerd op basis van feedback van de klant. Uiteindelijk leidt dit tot een effectievere marketingcampagne.


Hoe speelt ritme daarin dan een rol?


Ritme voor duidelijkheid

Bij agile werken is er sprake van een vast en duidelijk werkritme in cycli van 1 tot 2 weken. Kort, gestructureerd en daardoor heel herkenbaar voor de teamleden. Ook zijn de doelen heel duidelijk. Men weet wat van hen wordt verwacht en wanneer. Dat helpt om de juiste prioriteiten te stellen en focus aan te brengen.


Ritme voor vertrouwen

Het duidelijke ritme helpt ook bij het opbouwen van vertrouwen binnen het agile team en tussen dat team en haar stakeholders. Want door regelmatig te communiceren en te leveren, kan het team de verwachtingen van de stakeholders waarmaken, of nog beter... overtreffen.


Ritme voor kwaliteit

Tot slot zorgt een duidelijk ritme ervoor dat het team zichzelf continu verbetert. Door met regelmaat te reflecteren en feedback te geven, leert het team van gemaakte fouten en verbetert zichzelf. Dit proces van continue verbetering is een belangrijk aspect van agile werken In onze publicatie ‘Alles heeft een ritme' werd al duidelijk dat mensen van nature behoefte hebben aan ritme. Het zorgt voor ontspanning en vertrouwen. In ‘Slave to the Rhythm’ zien we vier manieren waarop organisaties ‘ritmisch werken’ kunnen introduceren waardoor medewerkers beter presteren. Met agile werken gaan we een stap verder. Hierbij is ritme essentieel voor succes. Het helpt bij het stellen van prioriteiten, opbouwen van vertrouwen en continu verbeteren van het team. Zonder een duidelijk ritme gaan de voordelen van agile werken verloren.


----

Onze percussieworkshop is een mooi voorbeeld van agile werken. Ook hierbij ontwikkelen we het muziekstuk dat we uiteindelijk samen gaan spelen in kleine stapjes. We bepalen welke percussie-instrumenten nodig zijn en gaan deze instrumenten leren bespelen. We leren specifieke patronen te spelen en vooral ook samen te spelen. Tijdens dit hele proces kijken we terug en verbeteren we onze performance waar nodig. Zo werken we Step-by-Step toe naar de uiteindelijk uitvoering van het muziekstuk.Samengesteld met input van Marcel Geurtsen


Step by Step / Whitney Houston / 1997

Comments


bottom of page