top of page

Slave to the Rhythm: een ritme maak je samen

In onze vorige blog ‘Alles heeft een ritme” hebben we uitgelegd dat ritme van nature belangrijk is voor mensen. Dat het ons overzicht geeft en dat het zorgt voor ontspanning en zelfvertrouwen. Dus om mensen goed te laten presteren, is het voor organisaties belangrijk om ritmisch te denken en voorspelbaarheid te introduceren waar dat mogelijk is. Zonder bureaucratie en micro-management want dat is killing voor creativiteit en de onderneming.


Consistente routines

Hierdoor kunnen werknemers beter plannen en organiseren, waardoor ze efficiënter werken en stress of zelfs burn-out wordt verminderd. Hierbij hoort ook het verdelen van taken en verantwoordelijkheden.


Goede communicatie

Het is belangrijk dat medewerkers onderling goed communiceren en op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden. Een vast ritme van regelmatige overlegmomenten en een concrete doelgerichte vergaderagenda zijn hierin onmisbaar.


Continu verbeteren

Door op gezette tijden te reflecteren en feedback te geven, kan een team leren van fouten en zichzelf verbeteren. Dit proces van continue verbetering is een belangrijk aspect van agile werken en kan alleen worden bereikt als het team een duidelijk ritme heeft.


Heldere doelen en verwachtingen

Heldere doelen en verwachtingen stimuleren de motivatie van werknemers. Er is een duidelijk doel en deadline waardoor medewerkers meer betrokken zijn bij hun werk en een hoger gevoel van voldoening ervaren.


Dienend bedrijfsritme

Duidelijke routines, goede communicatie, continu verbeteren, heldere doelen en verwachtingen zijn dienend aan de prestaties van medewerkers. Zij vormen het bedrijfsritme waarin de medewerkers zich comfortabel voelen en daardoor beter kunnen presteren en waarin de bedrijfsvoering is geborgd.


Geen micromanagement

Een duidelijk bedrijfsritme is dus geen rigide werkcultuur. We moeten om kunnen gaan met veranderingen en onvoorziene omstandigheden, waarbij medewerkers (juist dan) hun eigen skills, creativiteit en ideeën in kunnen brengen. Het gaat om de juiste ​​balans tussen structuur en flexibiliteit.


-----

In onze percussieworkshops ervaren de deelnemers hoe belangrijk een goede samenwerking is om doelen te bereiken. Samen een muziekstuk voorbereiden en uitvoeren is continu communiceren met elkaar, gemaakte muzikale afspraken nakomen en duidelijk stellen welk muziekstuk op welke manier gespeeld dient te worden. Het optreden wordt daarbij zo goed als de zwakste schakel dus niemand kan zich onttrekken aan de samenwerking. Iedereen is... Slave to the RhythmSlave to the Rhythm / Grace Jones / 1985

Comments


bottom of page